Deze website gebruikt cookies 🍪 Wij gebruiken cookies voor een betere ervaring.

Privacybeleid Prijsinzicht.nl
Laatste update: 25 april 2023
 
Uw privacy is belangrijk voor ons en we zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.

1. Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij uitsluitend voor onze service gebruiken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, aanvraagspecifieke gegevens, en internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om vakspecialisten op maat te zoeken. Uw persoonsgegevens beschermen is onze hoogste prioriteit. Offertes op maat maken kan alleen wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. Vakspecialisten hebben die nodig om een offerte uit te brengen die geheel afgestemd is op uw situatie. Als u van onze dienst gebruikt maakt, dan gaan we ervan uit dat u dit begrijpt en de verwerking van persoonsgegevens goedkeurt.

2. Bescherming van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

3. Gebruik van persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Om offerteaanvragen door te geven aan gekwalificeerde leveranciers die passende diensten en producten aanbieden op basis van uw aanvraag.
b) Om met u te communiceren over uw offerteaanvragen, updates en andere relevante informatie.
c) Om onze website te verbeteren, personaliseren en onze diensten en producten te optimaliseren.
d) Voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, promoties en aanbiedingen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
e) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van overheidsinstanties.

4. Delen van persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende situaties:
a) Met leveranciers: om offerteaanvragen te verwerken en u offertes te kunnen verstrekken.
b) Met dienstverleners: die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers, marketingdiensten en hostingproviders.
c) In het geval van een juridisch verzoek, zoals een gerechtelijk bevel of wanneer wij te goeder trouw menen dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan de wet.

5. Bewaring van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doordat wij echter zelf lastig kunnen inschatten wanneer de dienstverlening stopt, geven wij u, als gebruiker, alle vrijheid om zelf te bepalen hoe lang wij uw gegevens bewaren.

6. Beveiliging van persoonlijke gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging.

7. Uw  rechten

U heeft het recht om te verzoeken om toegang tot, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem contact met ons op via de contactgegevens in dit privacybeleid om uw rechten uit te oefenen.

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en prestaties van de website te verbeteren en om uw voorkeuren te onthouden. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken of wettelijke vereisten weer te geven. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte versie van het privacybeleid op onze website te plaatsen.

10. Encryptie van gevoelige gegevens
Bij Prijsinzicht.nl nemen we de veiligheid van uw gegevens zeer serieus. Om de bescherming van alle gevoelige gegevens te waarborgen, maken we gebruik van encryptie bij het opslaan en verzenden van dergelijke gegevens. Dit helpt om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking.

11. Melding van datalekken
In het geval van een datalek waarbij uw persoonlijke gegevens betrokken zijn en er een risico is voor uw privacy, zullen wij dit onverwijld melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u ook direct informeren over het datalek en de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen van het datalek te beperken en verdere schade te voorkomen.

12. Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:
Klantenservice Prijsinzicht.nl
E-mail: [email protected]